Europa versoepelt regels voor Euro 7-uitstootnorm

Op voorstel van Spanje hebben de 27 Europese ministers tijdens de Raad Concurrentievermogen die maandag in Brussel plaatsvond de aanbevelingen van de autoconstructeurs gevolgd en besloten om de emissieregels van de Euro 7-norm af te zwakken. Wat zijn de gevolgen?

Al vele maanden wordt er gearmworsteld. Aan de ene kant wil Europa strengere regels invoeren voor de toekomstige Euro 7-uitstootnorm, de laatste norm voor de verplichte verkoop van nieuwe elektrische auto's vanaf 2035. Aan de andere kant proberen de autoconstructeurs dit volop af te remmen, met het argument dat ze momenteel al genoeg investeren om elektrische auto's te kunnen bouwen.

Maandag kwamen de 27 EU-ministers van Industrie uiteindelijk overeen om het voorstel van de Europese Commissie over de emissies af te zwakken. De armworstelwedstrijd werd dus gewonnen door de industrie, die verdedigd werd door bepaalde landen zoals Frankrijk en Italië. De voorgestelde tekst is uiteindelijk een compromis dat de testvoorwaarden en emissiegrenzen van de Euro 6-norm voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen behoudt.

Ongerechtvaardigde investeringen?

Italië, Frankrijk, Tsjechië en vijf andere landen riepen op tot minder strenge regels. Ze vreesden dat de nieuwe (en behoorlijk drastische) regels die werden voorgesteld voor vervuilende stoffen zoals stikstofoxiden, te veel geld zouden afnemen dat bestemd is voor de transitie naar elektrische auto's. Volgens hen was de investering veel te hoog in verhouding tot de kleine winst die nog geboekt kon worden op de uitlaatgassen.

Bovendien betekent deze versoepeling de redding voor kleine merken zoals Ferrari, Lamborghini en Maserati, die symbool staan voor ‘Made in Italy' en ongeveer 50.000 auto's per jaar produceren.

Wat moeten we hiervan denken? Dat Europa misschien niet doortastend genoeg was in deze kwestie. Het is immers noodzakelijk om de luchtverontreinigende stoffen te bestrijden die voor een groot deel van het wegvervoer komen en elk jaar tienduizenden vroegtijdige sterfgevallen in Europa veroorzaken. Dit is in de eerste plaats een kwestie van volksgezondheid. Een (hardere) lijn had ongetwijfeld voordelen, aangezien Euro 7-modellen wellicht nog heel lang op de weg rondrijden. Denk maar aan de automobilisten die niet de middelen hebben om over te schakelen op elektrische auto's.

Natuurlijk is het volkomen begrijpelijk dat constructeurs aanzienlijke financiële middelen nodig hebben om de transitie naar elektrische auto's te garanderen. Dit gezegd zijnde, zal de beslissing over de Euro 7-norm waarschijnlijk leiden tot andere discussies, zoals rond de lage-emissiezones in steden, die de Euro 6-auto's snel wilden verbieden. Als de Euro 7-auto's hetzelfde emissieniveau halen, zal dat moeilijk te verdedigen zijn.

Bron www.gocar.be


« Terug